جراحی پستان

سپتامبر 11, 2016

بزرگ نمودن پستان

بزرگ نمودن پستان يك جراحي به شدت فردي مي باشد كه بايستي شما براي خودتان و نه براي راضي نمودن خواست فرد ديگر يا رسيدن به []
سپتامبر 11, 2016

ليفت پستان (ماستوپكسي)

پستان هاي شما گاها در طي زمان تغيير نموده و شكل و سفتي جواني خودشان را از دست مي دهند. حاملگي، شيردهي، كاهش و افزايش وزن، []
سپتامبر 11, 2016

جراحي کوچک نمودن پستان

جراحان فوق تخصص پلاستيك داراي تكنيك هاي بي نقص كاهش اندازه پستان مي باشند كه به طور موثري بافت و پوست اضافي را برمي دارد تا []