جراحي کوچک نمودن پستان

ليفت پستان (ماستوپكسي)
سپتامبر 11, 2016
Tummy Tuck (ابدومينوپلاستي و پانیکولکتومی)
سپتامبر 13, 2016

جراحان فوق تخصص پلاستيك داراي تكنيك هاي بي نقص كاهش اندازه پستان مي باشند كه به طور موثري بافت و پوست اضافي را برمي دارد تا به يك اندازه پستان متناسب با بدن شما دست يافته و باعث خلاصي از ناراحتي همراه با پستانهاي بسيار بزرگ بشوند.

آيا من كانديد جراحي كاهش اندازه پستان ها مي باشم؟

كاهش اندازه پستان يا reduction mammo plasty يك گزينه ايمن و موثري براي زنان با پستان هاي بزرگ و سنگين مي باشد. زنان با پستان هاي بزرگ ممكن است نه تنها از شكل ظاهري بدن خود ناراضي باشند بلكه همچنين ممکن است درد بدن و ناراحتي شامل درد پشت يا شانه در همراهي با تحريك پوست، جا انداختن بند كرست بر روي شانه، نگراني در رابطه با شكل بدن و محدوديت ها در رابطه با فعاليت فيزيكي، را تجربه نمايند.

بهترين كانديداها براي اين جراحي شامل:

 • زناني كه پستان هايشان به طور كامل تكامل يافته و پستان ها بزرگ مي باشند (عموما سايز D يا بزرگتر)
 • زنان سالمي كه بيماري تهديد كننده حيات يا وضعيت هاي باليني كه باعث مختل شدن ترميم بشود را نداشته باشند
 • افراد غيرسيگاري (سيگار كشيدن مي تواند باعث به تاخير افتادن ترميم شده و باعث افزايش خطر عوارض بشود)

يك مشاوره با فوق تخصص جراحي پلاستيك اولين مرحله براي اگاهي در رابطه با اينكه شما كانديد عمل جراحي مي باشید، است. جراح فوق تخصص پلاستيك مي تواند توضيح دهد كه چگونه يك ماموپلاستي كاهنده مي تواند باعث بهتر شدن ظاهر پستان هاي شما و خلاصي از درد، ناراحتي و هر گونه علامت همراه كه شما مي توانيد به دليل پستانهاي بزرگ وآويزان داشته باشيد، بگردد.

چگونه من براي ماموپلاستي كاهنده آماده شوم؟

آماده سازي براي ماموپلاستي كاهنده شامل:

 • ارزيابي وضعيت كلي سلامت شما و هرگونه وضعيت باليني موجود از قبل يا فاكتورهاي خطر
 • معاينه پستانهاي شما و اندازه گيري جزئيات پستان در رابطه با اندازه و شكل، كيفيت پوست و محل قرارگيري نيپل و آرئول
 • عكسبرداري از پستان ها براي پرونده پزشكي بيمار
 • بحث در رابطه با گزينه هاي شما و توصيه به يك مسير درماني
 • بحث در رابطه با نتايج احتمالي عمل جراحي و هر گونه خطر یا عوارض بالقوه
 • بحث در رابطه با استفاده از بيهوشي در حين عمل جراحي

موفقيت و ايمني عمل جراحي ماموپلاستي كاهنده به اين بستگي دارد كه شما در طي مشاوره كاملا راحت و honest باشيد. قادر به بحث در رابطه با آنچه كه شما از جراحي مي خواهيد، انتظارات شما و نتايج مورد علاقه شما در همراهي با يك ارزيابي كامل باليني كه منجر به بهترين نتيجه نهايي مي شود.

ماموپلاستي كاهنده چطور انجام مي شود؟

مامو پلاستي كاهنده دربرگيرنده برداشتن پوست اضافي، چربي و بافت گلندولار از طريق ليپوساكشن در همراهي با تكنيك هاي اكسیزيون مختلفي است كه توسط جراح فوق تخصص پلاستيك صورت مي پذيرد. اگر اندازه پستان شما عمدتا به دليل بافت چربي باشد و پوست اضافي مطرح نباشد، ممكن است از ليپوساكشن به تنهايي به عنوان تكنيك كليدي براي كاهش اندازه پستان استفاده شود.

جراحان فوق تخصص پلاستيك بهترين تكنيك براي كاهش اندازه پستان هاي شما بر پايه وضعيت فردي شما، تركيب پستان، ميزان كاهش مورد نظر و ترجيحات فردي شما تعيين مي نمايند.

تكنيك ها براي ماموپلاستي كاهنده شامل:

1) ماموپلاستي ورتيكال يا كاهش پستان با اسكار كوچك: عمل جراحي با اسكار كوچك از يك برش استفاده مي نمايد. به دور منطقه نپيل/آرئول واقع شده و به سمت عمودي به سمت پايين به زير پستان گسترش مي يابد. اين رويكرد باعث اجتناب از يك برش افقي در زير پستان شده، باعث كاهش طول كلي اسكار به ميزان 50 % شده و ارائه كننده يك نتيجه زيباتر در همراهي با يك پستان گردتر و با ظاهر به مراتب طبيعي تر مي شود بهترين كانديداها براي عمل جراحي با اسكار كوچك، زنان با پستان هاي بزرگ مي باشند. زنان با پستان هاي بسيار بزرگ كانديداهاي بهتري براي عمل جراحي سنتي كاهش اندازه پستان مي باشند.

2) اعمال جراحي سنتي كاهنده اندازه پستان: اين اعمال جراحي دربرگيرنده يك برش به شكلT معكوس يا anchor-shaped مي باشد كه به صورت عمودي به سمت پايين تا وسط پستان گشترش يافته و سپس به صورت افقي در امتداد سطح زيرين پستان گسترش مي يابد يا به صورت يك طرح سوراخ كليد يا شكل راكت با يك برش در اطراف آرئول است كه به صورت عمودي تا چين پستان به سمت پايين گسترش مي يابد. در اين نوع از عمل جراحي كاهش اندازه پستان باعث بالا بردن نيپل تا يك محل به مراتب طبيعي تري شده و باعث كاهش حجم و بهتر شدن حدود پستان مي شود و در همان حال باعث حفظ حس پستان مي شود.

چه نتايجي را من مي توانم انتظار داشته باشم؟

نتايج کوچک نمودن پستان شما، با دوام و طولاني مدت است. اندازه جديد پستان شما باعث رهايي از درد شده و محدوديت هاي فيزيكي كه شما در قبل از جراحي تجربه نموده ايد بايستي برطرف شده و باعث بهتر شدن تصور از خود و اعتماد به نفس بشود.

با اين وجود كاهش اندازه پستان نمي تواند اثرات طبيعي گذشت زمان را كه باعث مي شود پستان هاي شما به دليل پير شدن، نوسانات وزني، عوامل هورموني و جاذبه تغيير می يابند، را متوقف كند. پيگيري طولاني مدت با جراح فوق تخصص پلاستیک خود براي پايش اين تغييرات مداوم به شدت توصيه مي شود.

چه مسائلي در ريكاوري مطرح مي باشد؟

جراحي كاهنده پستان معمولا به صورت سرپايي انجام مي شود. در چنين مواردي حتما بايستي فردي همراه شما باشد تا شما را بعد از جراحي به خانه برده و براي حداقل اولين شب متعاقب جراحي در كنار شما باشد.

در زماني كه جراحي شما كامل مي شود، بانداژ يا پانسمان بر روي برش ها تعبيه مي شود. همچنين شما بايستي يك كرست حمايتي در منزل بپوشيد تا باعث به حداقل رسيدن تورم شده و باعث حمايت از پستانها تا زمانيكه ترميم يابند، بشود.

ممكن است يك لوله كوچك و نازك براي تخليه هر گونه خون اضافي يا مايع كه ممكن است در محل انسيزيونها جمع شود، در زير پوست تعبيه شود.
جراح فوق تخصص پلاستیک شما، دستورالعمل هاي خاصي را براي ريكاوري ماموپلاستي كاهنده به شما مي دهد كه مي تواند شامل:

 • چگونه متعاقب جراحي مراقب پستانهاي خود باشيد
 • داروهايي كه بايستي مصرف نماييد تا به ترميم كمك نموده و باعث كاهش خطر عفونت بشود
 • توجه ويژه براي مراقبت در رابطه با محل عمل جراحي يا وضعيت عمومي سلامتي شما و زمانبندي براي مراجعه بعدي شما

آيا جراحي ماموپلاستي كاهنده ايمن است؟

تمامي اعمال جراحي دربرگيرنده درجاتي از خطر مي باشند. اگر چه نادر است، خطرات احتمالي همراه با كاهش اندازه پستان شامل:

 • خونريزي و عفونت
 • جايگاه نامتقارن نيپل ها
 • از دست رفتن جزئي يا كامل حس در نيپل
 • از دست رفتن بافت يا نيپل
 • از دست رفتن احتمالي توانايي شير دادن (به دليل برداشتن مجاري شيري)

زناني كه سيگار مي كشند در خطر بالاتري براي تمامي عوارض ميباشند. ترميم ضعيف تر و اسكارهاي پهن تر نيز در سيگاري ها شايعتر است.
جراحي ماموپلاستي كاهنده باعث بر جا گذاشتن اسكارهاي دائمي مي شود كه ممكن است گاهاً به دليل برجسته بودن يا هيپرتروفيك بودن، مشكل ساز شوند. با اين وجود اين ها بطورتيپیک توسط يك كرست يا مايو مخفي مي شوند.