لیفت لب

ليفت وسط صورت
سپتامبر 5, 2016
لیفت گردن
سپتامبر 11, 2016

يك ليفت لب مي تواند از طريق بهبود بخشيدن ظاهر لب بالايي باعث بهتر شدن نشانه هاي قابل رويت پيري بشود. معرفه هايي از قبيل لب بالايي بلند، برگشت رو به پايين گوشه لب، پوشانده شدن دندان هاي بالايي توسط لب بالا مي توانند باعث ايجاد اثرات ناخوشايند و يك ظاهر پير بشوند.

جراحان فوق تخصص پلاستيك انواع مختلف اعمال جراحي ليفت لب را پيشنهاد مي نمايند كه شامل يك ليفت مركزي لب است كه باعث كوتاه شدن لب بالا و نمايان شدن دندان هاي بالايي مي شود. همچنين يك عمل جراحي ليفت لب مي تواند به افزايش نمايش ( show يا قسمت قرمز لب بالايي) از طريق كاهش فاصله بين بيني و لب بالايي كمك نمايد. اين نوع از بهبود ظاهر صورت ضرورتا باعث بزرگ و حجيم شدن لب نمي شود اما به بلند نمودن منطقه لب بالايي كمك نموده و باعث مي شود كه بزرگتربه نظر برسد. برش به سادگي در قاعده بيني مخفي مي شود.

آيا من كانديد ليفت لب مي باشم؟

اگر شما در رابطه با نشانه هاي قابل رويت پيري صورت در اطراف منطقه دهان نگران مي باشيد، در اينجاست كه يك ليفت لب ممكن است براي مثال مناسب باشد فاكتورها اضافي براي يك كانديد ايده آل شامل:

  • يك لب بالاي نازك
  • عدم رويت دندانها در زماني كه لب ها از يكديگر جدا مي باشند.

چگونه من براي يك ليفت لب آماده شوم؟

اگرچه بطوتيپيك به عنوان يك عمل جراحي سرپايي با استفاده از ماده بي حسي موضعي انجام مي شود، آماده سازي شما براي جراحي ليفت لب همچنين شامل يك جلسه مشاوره با جراح فوق تخصص پلاستيك شما در رابطه با وضعيت سلامتي شما، علائق هاي شما و سبك زندگي شما مي باشد. جراح فوق تخصص پلاستيك وضعيت كلي سلامتي شما و هر گونه وضعيت هاي باليني موجود از قبل يا فاكتورهاي خطر را به عنوان بخشي از مشاوره با شما ارزيابي مي نمايد.

براي اطمينان از بهترين نتايج از عمل جراحي لب، براي گفتگودر موارد زير آماده باشيد:

  • چرا شما مي خواهيد جراحي كنيد، انتظارات و نتيجه مورد نظر شما
  • شرايط باليني، آلرژي هاي دارويي و درمانهاي پزشكي
  • استفاده فعلي از داروها، ويتامين ها، مكمل هاي گياهي، الكل، تنباكو و ساير داروها
  • جراحي هاي قبلي

همچنين جراح فوق تخصص پلاستيك شما ممكن است:

گزينه هاي در دسترس براي ليفت لب شما و ديگر اقدامات جوانسازي صورت را با شما در ميان بگذارد

  • صورت شما را معاينه نموده و اندازه گيري نمايد
  • عكس هايي براي پرونده باليني شما بگيرد
  • گزينه هاي جراحي ليفت لب شما را بيان نموده و يك مسير درماني پيشنهاد نمايد
  • نتايج احتمالي يك ليفت لب را همراه با خطرات و عوارض بالقوه بيان نمايد

يك ليفت لب چگونه انجام مي شود؟

يك جراحي ليفت لب مي تواند در انواعي از روش ها انجام شود و اعمال جراحي بر حسب نيازهاي اختصاصي هر بيمار به شدت اختصاصي مي باشند.

ليفت مركز لب: يك ليفت مركزي لب باعث كوتاه شدن لب بالا و و پيش بردن قسمت قرمز لب مي شود تا به ايجاد ظاهر حجمی بيشتر در لب بالايي كمك نمايد. اين توسط ايجاد يك برش كوچك مستقيما در زير بيني كه توسط بيني مخفي مي شود، انجام مي گردد.

گوشه هاي رو به پاييني برگشته دهان: به گوشه هاي به پايين برگشته دهان مي توان توسط انجام يك جراحي مشابه همانند ليفت قسمت مركزي لب پرداخت. با يك برش كوچك كه در كنار دهان داده مي شود, اين جراحي به قرار دادن گوشه هاي دهان در يك وضعيت به مراتب جذابتر كمك مي نمايد. با هر رويكردي، بخيه هاي بسيار ظريفي در حين جراحي تعبيه مي شوند و عموما 5-4 روز بعد از جراحي برداشته مي شوند.

چه نتايجي را من مي توانم انتظار داشته باشم؟

بيماران مي توانند انتظار تجربه خونمردگي جزئي بعد از عمل جراحي را داشته باشند كه بطورتيپيك كمتر از يك هفته طول مي كشد.

نتايج متعاقب ليفت لب شما طولاني مدت است. شما مي توانيد از طريق يك سبك زندگي سالم و محافظت مادام العمري در مقابل نور خورشيد به باقي ماندن ظاهر جوان شده و به مراتب شاداب خود كمك نماييد. مشاوره هاي بعد از عمل جراحي با جراح فوق تخصص پلاستيك شما به اطمينان از نتايج ليفت لب شما كمك مي نمايد.

چه مسائلي در ريكاوري مطرح مي باشد؟

شما ممكن است خونمردگي جزئي را تجربه نماييد كه در عرض كمتر از يك هفته برطرف خواهد شد. جراح فوق تخصص پلاستيك شما، بهترين توصيه در رابطه با بهترين طرح ريكاوري را به شما مي نمايد.

آيا ليفت لب ايمن مي باشد؟

ليفت لب يك جراحي كاملا مشخصي است كه باعث مي شود لب ها به مراتب جوانتر و جذاب تر بشوند. اين يك جراحي با حداقل تهاجم مي باشد كه مدت زمان دوري از كار و درگيري ناشي از جراحي حداقل مي باشد. ندرتا يك اسكار ممكن است قابل رويت باشد. در غير اين صورت خطرات اندكي در رابطه با اين نوع عمل جراحي وجود دارد.